Đại hội đảng bộ các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên

Xã hội 28/10/2015 - 03:04

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo * Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương kết thúc thành công Sáng 27-10, tại TP Hải Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ ...

no image

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương kết thúc thành công

Sáng 27-10, tại TP Hải Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư cùng 349 đại biểu đại diện gần 100 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khai mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Theo đó, năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, thuộc tốp khá trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu ý kiến với Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tích và kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là những thành tựu làm thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn, góp phần củng cố niềm tin của người dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ: Nhìn nhận nghiêm túc thì kết quả Hải Dương đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng còn chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình cả nước; thu hút đầu tư chưa có bước bứt phá; khai thác, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản còn lãng phí. Trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp…

Cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới do Đại hội đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn đi đôi với phát triển công nghiệp hóa. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nâng cao đời sống cho người dân theo hướng trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức khá so với cả nước. Đại hội cần thảo luận kỹ, để đưa ra các giải pháp toàn diện, căn cơ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội làm việc đến hết ngày 28-10.

* Sáng 27-10, tại TP Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, đã khai mạc trọng thể. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và chỉ đạo. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan của T.Ư... cùng 343 đại biểu chính thức đại diện hơn 84 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả to lớn, tương đối toàn diện. Kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm ước đạt 13,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2010. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng…

Phát biểu ý kiến với Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được. Đồng chí chỉ rõ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận đúng mức đối với một số mặt còn hạn chế, yếu kém của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Đảng bộ, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước tiến bộ mới về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần ưu tiên các loại hình công nghiệp mũi nhọn công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, thông tin, truyền thông, công nghệ tự động hóa, sản xuất điện, vật liệu xây dựng, chế biến sâu các kim loại quý… Gắn kết công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội dự kiến bế mạc vào ngày 29-10.

* Chiều 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa 10, đã họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu tổng quát: Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, đầu tư nông nghiệp đô thị gắn với công nghệ sinh học cao và chuyển giao công nghệ sinh học; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2020.

Đại hội đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xác định một số chỉ tiêu, chương trình đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

PV