Đắk Lắk: Hội nghị Tổng kết công tác dân vận

Xã hội 02/12/2020 - 00:03

Ngày 1/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.Tham dự hội nghị có; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo hội nghị.

Đắk Lắk: Hội nghị Tổng kết công tác dân vận - ảnh 1

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị củng cho biết, năm 2020, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên một số vấn đề hạn chế, tồn tại trong công tác dân vận như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát sao, kịp thời; công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến, phán ánh từ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, còn để khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn, đồng bào DTTS; công tác phát động quần chúng; tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.

Minh Khang