Đạm Hà Bắc: 9 tháng lỗ thêm 366 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.600 tỷ đồng

Kinh tế 22/10/2018 - 13:34

(NDH) Tổng vay nợ của DHB là 7.736 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng nguồn vốn.

Báo cáo tài chính quý III của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) ghi nhận sự gia tăng về doanh thu và giảm lỗ sau thuế.

Cụ thể, doanh thu quý III của công ty đạt gần 800 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Lợi nhuận gộp thu về 171 tỷ đồng ứng với hệ số biên lợi nhuận gộp 21,4%, tăng so với mức 8,4% cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí lãi vay vẫn là áp lực lớn đối với DHB với 187 tỷ đồng, ăn mòn hết lợi nhuận gộp. Trừ đi các chi phí bán và QLDN, Đạm Hà Bắc báo lỗ sau thuế 99 tỷ đồng, thu hẹp mức lỗ so với cùng kỳ năm ngoái (lỗ 167 tỷ đồng).

Trong quý III, Đạm Hà Bắc cho biết giá bán sản phẩm thị trường trong nước và thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, công ty cũng gặp khó khăn khi giá nguyên liệu chính đầu vào tăng, nguồn cung hạn chế, tỷ giá tăng mạnh. Ngoài ra, công ty còn gặp khó khăn từ chi phí lãi vay và giá than cao.

Đạm Hà Bắc: 9 tháng lỗ thêm 366 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.600 tỷ đồng - ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DHB tăng 31% đạt 2.359 tỷ đồng. Chi phí lãi vay lớn khiến DHB lỗ thêm 266 tỷ đồng nhưng cải thiện nhiều so với mức lỗ 480 tỷ cùng kỳ.

Trong năm 2018, Đạm Hà Bắc đặt kế hoạch doanh thu hơn 2.711 tỷ đồng và lỗ sau thuế 720,7 tỷ. Như vậy, công ty đã thực hiện 87% kế hoạch doanh thu cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DHB còn 9.600 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định. Tổng vay nợ là 7.736 tỷ đồng, chiếm hơn 80% nguồn vốn. Lỗ lũy kế của công ty đã đạt 2.600 tỷ đồng, gần ăn mòn vốn góp chủ sở hữu 2.722 tỷ đồng.

Đạm Hà Bắc: 9 tháng lỗ thêm 366 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.600 tỷ đồng Đạm Hà Bắc: 9 tháng lỗ thêm 366 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.600 tỷ đồng - ảnh 2
10 1726 56 reviews

(NDH) Tổng vay nợ của DHB là 7.736 tỷ đồng, chiếm hơn 80% tổng nguồn vốn.