Dân IT già bị phân biệt đối xử

04/12/2009 - 09:30 - Nguồn: vnmedia.vn Yêu cầu xóa tin
Dân IT già bị phân biệt đối xử
 

Khảo sát kỹ năng 2009 vừa công bố cho thấy ngành công nghệ Anh vẫn phân biệt đối xử với nhân viên lớn tuổi.
 
Phần lớn (51%) phản hồi của khảo sát đồng ý hoặc rất đồng ý rằng ngành IT phân biệt đối xử đối với các nhân viên lớn tuổi so với chưa đến 1/5 phản hồi, tức 18% có quan điểm ngược lại.
 
Kết quả khảo sát này hầu như không thay đổi so với khảo sát năm ngoái. Điều đó cho thấy quy định chống phân biệt đối xử về tuổi tác được chính phủ Anh thông qua năm 2006 không hỗ trợ các chuyên gia IT lớn tuổi được gì nhiều. Chính phủ Anh quy định phân biệt đối xử về tuổi tác trong quá trình tuyển dụng là bất hợp pháp.
 
Gần một nửa (45%) phản hồi không đồng tình hoặc rất không đồng tình với tuyên bố của chủ doanh nghiệp là họ vui vẻ tuyển dụng nhân viên IT trên 40 tuổi. Chỉ có 1/4 , tức 25% nói các tổ chức bằng lòng với việc tuyển nhân viên trên 40 tuổi.
 
Khảo sát cũng cho thấy nhiều nhân viên IT vẫn không chắc chắn liệu quy định chống phân biệt đối xử có giúp các nhân viên IT lớn tuổi tìm việc dễ dàng hơn hay không. 48% nói họ không biết liệu sự can thiệp của chính phủ có tác động hay không.
 
Trong lúc đó, 1/3 phản hồi tin rằng quy định của chính phủ không khả thi và chỉ có 18% tin ngược lại, tức nó đã giúp các nhân viên IT lớn tuổi trong tìm việc làm.


(Theo ICTnews)