Đăng ký xét tuyển ĐH 2021: Lĩnh vực an ninh quốc phòng 1 ''chọi'' 6

Giáo dục 18/05/2021 - 18:48

Qua con số thống kê mà Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT, vừa công bố cho thấy, mùa tuyển sinh năm nay, an ninh quốc phòng vẫn là lĩnh vực thu hút thí sinh nhất trong 24 lĩnh vực.

Theo số liệu tổng hợp cho đến nay, toàn hệ thống có trên 3.8 triệu nguyện vọng đã được đăng ký, trong khi các trường ĐH và các trường tuyển ngành sư phạm mầm non trình độ cao đẳng trên toàn quốc có 544.578 chỉ tiêu.
Nếu tính tổng nguyện vọng trên chỉ tiêu thì nguyện vọng có số lượng gấp hơn 7 lần chỉ tiêu. Nhưng nếu tính tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 thì con số này chỉ cao gấp 1,45 lần tổng số chỉ tiêu của cả hệ thống.
Tuy nhiên, để đánh giá tình hình, xu hướng đăng ký ngành năm nay, cần phải căn cứ số liệu đăng ký nguyện vọng 1, vì nguyện vọng 1 thể hiện ưu tiên số 1, ngành mong muốn, lựa chọn đầu tiên của các em. Chỉ khi không đỗ nguyện vọng 1, các em mới bắt đầu lựa chọn các ngành nghề khác bằng các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3…
Tỷ lệ nguyện vọng 1/chỉ tiêu cho thấy, những ngành “hot” nhất, nhiều thí sinh đăng ký nhất năm nay là: an ninh quốc phòng (566,82%); báo chí và thông tin (311,65%), nghệ thuật (210,7%); du lịch khách sạn, dịch vụ cá nhân (201%), khoa học xã hội và hành vi (197,97%).
Như vậy, cứ khoảng 6 em đăng ký nguyện vọng 1 vào nhóm ngành an ninh quốc phòng thì chỉ có 1 em đỗ. Thật ra, điều này cũng do chính sách tuyển sinh của khối ngành này, thí sinh chỉ được xét tuyển khi ghi nguyện vọng cao nhất, nguyện vọng 1. 
Trong tổng số nguyện vọng, thì nhóm ngành kinh doanh quản lý tuy chiếm tỷ lệ đăng ký nguyện vọng cao nhất (32,77%), nhưng khi xét nguyện vọng 1 thì nhóm ngành này chỉ chiếm 186,1%, đứng thứ 6 trong những nhóm ngành hút thí sinh nhất. Điều này cho thấy, nhóm ngành này được nhiều thí sinh lựa chọn cho các nguyện vọng tiếp theo, nếu nguyện vọng 1 không đỗ.
Nhóm ngành ít hấp dẫn nhất (tính theo nguyện vọng 1) là khoa học sự sống (26%) và khoa học tự nhiên (20,1%.). Đây là nhóm ngành khoa học cơ bản, nhu cầu nguồn nhân lực không cao, luôn bị thì sinh coi là khô khan và học khó.
Bảng so sánh chỉ tiêu và nguyện vọng 1 của 15 nhóm ngành được Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT thống kê:
Đăng ký xét tuyển ĐH 2021: Lĩnh vực an ninh quốc phòng 1 ''chọi'' 6 - ảnh 1