Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota

Xe 13/08/2020 - 12:20

Lần đầu tiên hãng xe Nhật giới thiệu xe hybrid và gói công nghệ an toàn Safety Sence cho khách hàng Việt.

Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 1
 
 
Toyota Cross
  
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 2
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 3
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 4
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 5
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 6
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 7
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 8
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 9
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 10
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 11
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 12
Đánh giá Corolla Cross - tấm áo mới của Toyota - ảnh 13

Đoàn Dũng - Văn Phú
Ảnh: Minh Quân