Đánh giá, xếp loại phải thực chất, công bằng

Việc làm 30/11/2020 - 16:00

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện đang triển khai công tác đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Năm nay, việc đánh giá, xếp loại có nhiều điểm mới, nhằm đảm bảo thực chất, công bằng, khách quan hơn.Lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị làm tiêu chí đánh giá

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2020 được thực hiện theo Nghị định 90 của Chính phủ, thay cho Nghị định 56 và Nghị định 88. Nghị định 90 có nhiều điểm mới, đảm bảo tính thực chất, khách quan hơn trong đánh giá, xếp loại.

Lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ

UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) đã họp đánh giá, xếp loại CBCC năm 2020. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ phường không nặng nề như mọi năm, nhưng đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan, vì xác định cụ thể khối lượng công việc, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của CBCC tương ứng với mức xếp loại chất lượng.

Đánh giá, xếp loại phải thực chất, công bằng - ảnh 1

UBND phường Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi) họp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2020.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nghị định 90 đã lượng hóa tối đa những nội dung liên quan đến hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, không mang tính chất định tính như những năm trước. Năm nay, quy định tạo thuận lợi hơn cho người đứng đầu ở địa phương khi thực hiện đánh giá, xếp loại CBCC, bỏ tiêu chí phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc đánh giá dựa trên hiệu quả cụ thể trong công việc hằng ngày của CBCC như ứng dụng công nghệ thông tin, trách nhiệm, sâu sát với công việc, điều này người đứng đầu biết rõ và đánh giá thực chất hơn.

Nghị định 90 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc ban hành quy chế quy định cụ thể việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý. Điều này là rất cần thiết vì xây dựng được quy chế phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở lượng hóa được khối lượng công việc của từng vị trí việc làm để làm căn cứ đánh giá chính xác. Đối với đánh giá lãnh đạo, quản lý thì gắn với kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC được sử dụng làm cơ sở liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên...

Theo Trưởng phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ) Nguyễn Hồng Hậu, Nghị định 90 khắc phục được một số hạn chế của Nghị định 56 và Nghị định 88. Còn việc đánh giá đảm bảo tính công bằng hay không còn phụ thuộc vào người đứng đầu của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền đánh giá, phải lượng hóa số lượng, chất lượng và bản chất công việc CBCCVC đảm nhận để đánh giá chính xác. Để thực hiện tốt Nghị định 90, việc đầu tiên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC phù hợp với đặc thù của đơn vị mình.

Cần thực hiện nghiêm túc các quy định

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị bám sát nội dung Hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị định 90 của Chính phủ và Công văn 3971 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2020. Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP.Quảng Ngãi Võ Thành Vĩnh cho biết: Đầu tháng 11.2020, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã ban hành hướng dẫn cụ thể về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2020. Qua đó, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai đánh giá, xếp loại, đảm bảo tính khách quan, chính xác, đúng quy định.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa cũng sớm triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa Nguyễn Thị Kim Tuyến cho hay: Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu trong kiểm điểm, đánh giá phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có công văn đề nghị ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ