Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Giáo dục 21/07/2020 - 10:32

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10: Dưới đây là đáp án đề thi vào lớp 10 của Sở GD tỉnh Thái Nguyên năm học 2020 - 2021.

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 1

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020:

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 2

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 3

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 4

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 5

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 6

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 7

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 8

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 11

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Ảnh: Tuyển sinh 247

Đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020:

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020 - ảnh 12

Đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Ảnh: Tuyển sinh 247