Đầu tư 6 tỷ đồng bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt

21/10/2018 - 12:13 - Nguồn: congluan.vn Yêu cầu xóa tin

Múa sạp mừng Tết Chăm cha bới của đồng bào dân tộc Chứt 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương, cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Theo đó, mục tiêu đầu tư nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Chứt, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương của dân tộc thiểu số, ít người.

Quy mô đầu tư dự kiến gồm: Xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (bao gồm nội thất trang thiết bị, khánh tiết, hiện vật, tranh ảnh... về văn hóa truyền thống dân tộc Chứt) cùng các công trình, hạng mục khác; khôi phục, bảo tồn 2 lễ hội chăm cha bới và lễ lấp pùm.

Văn hóa truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê sẽ được bảo tồn 

Bên cạnh đó, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Chứt thông qua việc mở lớp dạy tiếng, chữ, dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề truyền thống; bảo tồn trang phục truyền thống; chính sách hỗ trợ các nghệ nhân và hỗ trợ sưu tầm phục dựng các nhạc cụ truyền thống; nghiên cứu, tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về vấn đề hôn nhân cận huyết...

Tổng mức đầu tư dự án này dự kiến khoảng 6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình phát triển văn hóa năm 2017, 2018 phân bổ là 5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn chi sự nghiệp ngành văn hóa 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến của Bộ VHTT&DL tại Văn bản số 3451/BVHTTDL-KHTC ngày 2/8/2018 để hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; bổ sung dự toán chi phí thực hiện các nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong dự toán ngân sách năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 

Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội cho người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre

Được biết, Bản Rào Tre hiện có 41 hộ dân với 147 nhân khẩu là đồng bào người dân tộc Chứt. Những năm qua, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sinh kế cho người dân tộc Chứt tại bản Rào Tre. Đặc biệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Đề án "Phát triển đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre đến năm 2020".

Tin, ảnh: Trần Phong