Đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội

Kinh tế 15/04/2021 - 12:21

Sáng 15-4, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị xã hội quý I-2021 và triển khai nhiệm vụ quý II-2021.

Đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội - ảnh 1

Đại diện NHCSXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị-xã hội quý I-2021.

Quý I-2021, NHCSXH tỉnh tập trung đẩy mạnh ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31-3-2021 đạt hơn 3.619 tỷ đồng, tăng 144,8 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Cụ thể: Huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân hơn 373 tỷ đồng, tăng so với đầu năm; tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) hơn 177 tỷ đồng, tăng 11,3 tỷ đồng so với đầu năm.

NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh giải ngân cho vay, tổng dư nợ các chương trình ủy thác đạt hơn 3.546 tỷ đồng, tăng 71,6 tỷ đồng so với đầu năm.

Cùng với việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, các tổ chức chính trị-xã hội đã thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 31-3-2021, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,20% tổng dư nợ ủy thác, tăng hơn 3,4 tỷ đồng so với năm 2020.

Quý I năm 2021, toàn tỉnh có 464/513 hội cấp xã xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 90,4%; 47 hội xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 9,2%; 1 hội xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 0,19%. Nguyên nhân hội xếp loại trung bình và yếu là do tỷ lệ nợ quá hạn cao, tỷ lệ thu lãi, thu tiền gửi tổ viên đạt thấp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị-xã hội còn gặp phải một số khó khăn như: nguồn lực thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu vay vốn của các đối tượng trên địa bàn, nhất là chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nhà ở xã hội; một số chỉ tiêu theo giao ước thi đua đã ký kết chưa đạt; chất lượng tín dụng chưa ổn định, bền vững...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn còn tồn tại và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, quý II-2021, NHCSXH tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác giám sát bình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình; thực hiện tốt kế hoạch tín dụng và công tác thu hồi nợ đến hạn, đặc biệt chú trọng thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; tăng cường cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK-VV và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đoàn thể cấp xã...

Lan Chi