Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổng kết thi hành và sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Xã hội 20/04/2013 - 07:10

(HNM) - Ngày 1-3, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến,giáo dục pháp luật (CTPBGDPL) của Chính phủ đã tổ chức phiên toàn thể lần thứ 20. Tại phiên họp,các thành viên Hội đồng đã thống nhất, năm 2012, Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL các cấp cần tập trungđẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền việc tổng kết thi hành và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến phápnăm 1992; những chủ trương phát triển kinh tế lớn của Chính phủ và những giải pháp nhằm ngăn chặnlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ...

(HNM) - Ngày 1-3, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến,giáo dục pháp luật (CTPBGDPL) của Chính phủ đã tổ chức phiên toàn thể lần thứ 20. Tại phiên họp,các thành viên Hội đồng đã thống nhất, năm 2012, Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL các cấp cần tập trungđẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền việc tổng kết thi hành và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến phápnăm 1992; những chủ trương phát triển kinh tế lớn của Chính phủ và những giải pháp nhằm ngăn chặnlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức phổbiến, giới thiệu các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vàcác văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân…

Hưởng ứng Năm ATGT quốc gia, sắp tới, Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL của Chính phủ sẽ chỉ đạo tăngcường tuyên truyền về ATGT bằng nhiều hình thức, biện pháp, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hànhpháp luật giao thông của cán bộ, nhân dân. Hình thức phổ biến được chú trọng là lồng ghép qua cácphong trào, đợt vận động của các tổ chức đoàn thể…

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì hội nghịtriển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng Phối hợp CTPBGDPL TP Hà Nội.

Nhiệm vụ trọng tâm của CTPBGDPL năm 2012 là duy trì và nâng cao chất lượng mô hình "Ngày phápluật"; thực hiện các đề án tuyên truyền, PBGDPL; tập trung phổ biến pháp luật về cải cách hànhchính, trật tự đô thị, ATGT, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Đặcbiệt, quan tâm đầu tư khai thác tủ sách pháp luật ở các địa bàn mới của TP; tăng cường tập huấn chocác đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm CTPBGDPL, hòa giải viên cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các thành viên Hội đồngnêu cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các đề án về tuyên truyền pháp luật trên địabàn; đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm gắn với việcthực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương...