Đề nghị thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 không đúng đối tượng ở xã Cư Elang, tỉnh Đắk Lắk

Nhà đất 18/09/2020 - 16:54

Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài ''Nhiều sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 ở xã Cư Elang, tỉnh Đắk Lắk'', Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Đoàn kiểm tra số 616 tiến hành kiểm tra, xác minh việc hỗ trợ Covid-19 tại các thôn 6B, 6D và buôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar.

Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Nhiều sai sót trong việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 ở xã Cư Elang, tỉnh Đắk Lắk”, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Đoàn kiểm tra số 616 tiến hành kiểm tra, xác minh việc hỗ trợ Covid-19 tại các thôn 6B, 6D và buôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar.

Ngày 18-9, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh gửi lãnh đạo Sở LĐ, TB và XH.

Theo kết quả kiểm tra, về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của UBND xã Cư Elang, toàn xã có 794 hộ nghèo với 3.957 khẩu và 681 hộ cận nghèo với 2.917 khẩu. Tuy nhiên, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, đặc biệt là quy trình rà soát hộ cận nghèo chưa được thực hiện chặt chẽ và còn nhiều sai sót, tồn tại như: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo không phân loại hộ trước và sau khi rà soát hoặc có nhưng chưa đúng quy định; chủ hộ, cán bộ điều tra không ký xác nhận. Các thôn, buôn tổ chức họp dân, thống nhất kết quả rà soát nhưng không có danh sách hộ dân tham gia họp; diễn biến tăng, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo trong kết quả cuộc họp chưa đúng theo quy định.

Đồng thời, công tác quản lý, cấp mới, gia hạn, đính chính thông tin… về giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được chặt chẽ; phần lớn hộ dân tự liên hệ với UBND xã để được cấp mới, gia hạn, đính chính thông tin… khi có nhu cầu. Điều tra viên tại một số thôn, buôn còn nể nang, không trực tiếp đến hộ dân để thu thập thông tin… dẫn đến sai, sót đối tượng. Công tác lưu trữ hồ sơ của xã còn lộn xộn, chưa gọn gàng. Đặc biệt, qua kiểm tra thực tế 12 hộ và chấm điểm phiếu B đối 10 hộ cận nghèo theo thông tin phản ánh của báo chí ở thôn 6B, thôn 6D và buôn Vân Kiều thì có bảy hộ không thuộc hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, một hộ cận nghèo và hai hộ nghèo.

Đề nghị thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 không đúng đối tượng ở xã Cư Elang, tỉnh Đắk Lắk - ảnh 1

Lãnh đạo UBND xã Cư Elang xác minh các hộ có điều kiện khá giả nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở buôn Vân Kiều.

Về công tác hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Tính đến ngày 8-9-2020 toàn xã đã thực hiện chi trả cho hộ nghèo là 2.548.750.000 đồng, còn lại 188 triệu đồng chưa cấp do người dân chưa cung cấp đầy đủ thủ tục; chi trả cho hộ cận nghèo là 1.776.500.000 đồng, còn lại 199 triệu đồng chưa cấp do người dân chưa cung cấp đầy đủ thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, công tác phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, thôn, buôn còn hạn chế. UBND xã chưa thường xuyên phối hợp Ban tự quản thôn, buôn để rà soát, đối chiếu và tổng hợp, niêm yết công khai danh sách gửi UBND huyện thẩm định và danh sách phê duyệt hỗ trợ của UBND tỉnh tại UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn.

Công tác chi trả cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu sự giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể cấp xã. Thiếu sự phối hợp, giám sát trong công tác chi trả tiền hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nên dẫn đến việc một số hộ chưa nhận tiền tại UBND xã mà phải ra huyện để nhận tiền hỗ trợ.

Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, Đoàn Kiểm tra kiến nghị UBND xã Cư Elang phối hợp Ban tự quản các thôn, buôn rà soát, tổng hợp danh sách hộ cận nghèo đã được thôn, buôn rà soát đề nghị UBND xã công nhận nhưng bị bỏ sót gửi UBND huyện để được xem xét giải quyết theo quy định.

Đối với các hộ theo phản ánh của báo chí có tên trong danh sách hộ cận nghèo của UBND xã và đã nhận tiền hỗ trợ Covid-19 nhưng qua kiểm tra xác minh và chấm điểm phiếu B (thông tin về nhân khẩu, tài sản… do hộ gia đình cung cấp của thời điểm năm 2019) thì cả bảy hộ này đã thoát nghèo trong năm 2019, đề nghị UBND xã tiến hành thu hồi, nộp trả cho ngân sách nhà nước theo quy định. UBND xã tiến hành họp phân tích, đánh giá và kiểm điểm những cá nhân, tập thể có liên quan trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ Covid-19 sai, sót đối tượng; phối hợp ngành Bưu điện kiểm tra, xác minh để nắm thông tin các cá nhân của các hộ chưa được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 để chi trả kịp thời.

Đối với UBND huyện Ea Kar chỉ đạo UBND xã Cư Elang tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với thôn 6B, 6D và buôn Vân Kiều; trường hợp nếu đã chi sai đối tượng hỗ trợ Covid-19 thì tiến hành thu hồi, nếu sót đối tượng thì tiến hành điều tra, xác minh, nếu đủ điều kiện thì tiến hành lập danh sách đề nghị hỗ trợ Covid-19 bổ sung. Chỉ đạo UBND xã Cư Elang tiến hành họp kiểm điểm những cá nhân, tập thể có liên quan trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ Covid-19 sai, sót đối tượng.

Chỉ đạo Phòng LĐ, TB và XH phối hợp UBND xã Cư Elang tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với bảy thôn, buôn còn lại, nếu sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ Covid-19 thì tiến hành lập danh sách đề nghị bổ sung; đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm tra, giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và việc rà soát, lập danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hỗ trợ Covid-19. Tăng cường sự tham gia, giám sát của Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã, thôn, buôn. Ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và công tác chi trả hỗ trợ Covid-19; kịp thời phát hiện những trường hợp sai sót để xử lý theo quy định…

NGUYỄN CÔNG LÝ