Đề thi Địa vào trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giáo dục 13/07/2020 - 17:00

Trong 150 phút chiều 13/7, thí sinh thi vào lớp 10 chuyên Địa trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) làm 5 câu, mỗi câu 2 điểm.

Đề thi Địa vào trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - ảnh 1

2020 là năm tuyển sinh đầu tiên của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Trường tuyển 100 học sinh cho ba lớp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và hệ chất lượng cao, trong đó lớp chuyên Địa lấy 25 em, bằng với chuyên Sử. Với việc nhận 150 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi vào lớp là 1/6.

Thí sinh sẽ phải tham gia thi bốn bài gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên. Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận, trừ tiếng Anh thi trắc nghiệm. Để được xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ bốn bài, không vi phạm quy chế. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4 trở lên, điểm môn chuyên từ 6 trở lên. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm bốn bài, không cộng điểm ưu tiên.

Thanh Hằng - Dương Tâm