Đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Thủ đô

Xã hội 18/05/2012 - 23:09

Chiều 18/ 5, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) thành phố Hà Nội đã làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

no image
 

Chiều 18/ 5, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) thành phố Hà Nội đã làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND), Ủy ban Nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

 

Kiến nghị với Kỳ họp Quốc hội lần này, thành phố Hà Nội đề nghị QH sớm thông qua và ban hành Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô Hà Nội theo một số chính sách, cơ chế đặc thù, góp phần xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, cũng như đề ra những định hướng lâu dài, ổn định cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô. .

 

Thành phố cũng đề nghị Trương ương xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2003, trong đó cần tập trung sửa đổi một số nội dung như: chính sách giao đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm; cơ chế chính sách tạo quỹ đất của nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và tái định cư; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước, doanh nghiệp.

 

Theo TTXVN, thực tế hiện nay, khi doanh nghiệp muốn thực hiện dự án đầu tư phát triển nông nghiệp theo quy hoạch, doanh nghiệp phải tự thoả thuận giá thuê đất với từng hộ dân, nhà nước không thực hiện thu hồi đất, do vậy, rất khó thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp...

 

Thay mặt Đoàn đại biểu QH thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị tiếp thu các ý kiến trên để báo cáo tại Kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII; đặc biệt sẽ kiến nghị QH sớm thông qua Luật Thủ đô.

 

Theo kế hoạch, dự án Luật Thủ đô sẽ được trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10/2012. Hà Nội dự kiến trình Chính phủ Dự thảo luật trong tháng 6 tới để hoàn chỉnh trước khi trình QH.


PV