Đề xuất tăng cường hợp nhất một số chức danh

26/10/2018 - 11:18 - Nguồn: enternews.vn Yêu cầu xóa tin
Đại biểu Phạm Xuân Thăng

Đại biểu Phạm Xuân Thăng

Đại biểu Phạm Xuân Thăng nhận xét, vừa qua Chính phủ triển khai Nghị quyết về tinh giản biên chế của Quốc hội khá quyết liệt. Việc giảm số lượng cấp phó, giảm đầu mối bên trong các đơn vị, giảm biên chế người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước... tạo ra chuyển biến tích cực. Tính chung thời gian qua đã tinh giản được trên 16.000 biên chế, trong đó có hơn 12.000 biên chế công chức. 

Tuy nhiên đối chiếu các Nghị quyết của Quốc hội, Trung ương, đại biểu cho rằng tinh giản biên chế sau 3 năm còn thấp so với mục tiêu; số đơn vị tự chủ tài chính mới chiếm 0,2%; tổ chức trong bộ máy cơ quan Chính phủ, HĐND các tỉnh, địa phương còn nhiều tầng nấc. 

Do đó, ông "đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản làm cơ sở pháp lý cho lộ trình tinh giản biên chế, hợp nhất một số chức danh ở cơ quan Đảng, Nhà nước có tính tương đồng".

Cùng quan điểm, đại biểu Cao Đình Thưởng, đoàn Phú Thọ cho rằng chủ trương về việc tinh giản biên chế rất tốt nhưng chưa có hướng dẫn khiến địa phương lúng túng, mỗi nơi làm một cách khác nhau. Việc giảm biên chế còn nặng tính cơ học, chưa tính toán thấu đáo. Vì vậy ông đề nghị Chính phủ chỉ đạo để thực hiện thống nhất.

Liên quan tới vấn đề tinh giảm biên chế, cũng trong sáng nay, đại biểu Tạ Văn Hạ (Bạc Liêu) bày tỏ đánh giá việc đổi mới sắp xếp bộ máy còn chậm, bộ máy còn cồng kềnh, chưa tinh giản được đối tượng có đạo đức công vụ, trình độ yếu kém. Ngân sách dành cho chi trả lương còn lớn.

“Quyết tâm của Chính phủ đã lên cao, hành động đã quyết liệt. Vẫn hiểu tinh gọn bộ máy không thể làm được ngày một ngày hai. Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước, tiền thuế của dân không thể chịu nổi, khi chi thường xuyên chiếm hơn 60%, số tiền còn lại dành cho quốc phòng an ninh, còn đâu để đầu tư phát triển” – đại biểu nói.

Ông cho biết thêm, nhìn sang các nước xung quanh, số đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng còn rất ít. Nước ta bước vào đổi mới năm 1986 cũng chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố. Tại thủ đô, sau 10 năm mở rộng, Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu to lớn. 

Đại biểu đề nghị Chính phủ ngoài các giải pháp hiện có, nghiên cứu tham mưu với Đảng, Quốc hội, xem xét điều chỉnh, sáp nhập địa giới tỉnh, thành phố. "Nếu quyết tâm cao, đây là giải pháp hiệu quả nhất, hoàn thành đổi mới sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế" - ông nói.

Linh Nga