Đến ngày 20/12, tăng trưởng tín dụng toàn ngành mới đạt 13,3%

Kinh tế 27/12/2018 - 15:55

BizLIVE - Trước đó, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng đã công bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 với mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 ước khoảng 14 - 15%. ...

Đến ngày 20/12, tăng trưởng tín dụng toàn ngành mới đạt 13,3%

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội qúy IV và năm 2018 do Tổng cục thống kê mới công bố, tính đến thời điểm 20/12,  tổng phương tiện thanh toán tăng 11,34% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 14,19%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 11,56% (cùng kỳ năm 2017 tăng 14,5%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 13,30% (cùng kỳ năm trước tăng 16,96%).
Trước đó, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC) cũng đã công bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2018 với mức tăng trưởng tín dụng năm 2018 ước khoảng 14 - 15% (năm 2017 tăng 17,6%).
Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của NFSC, thì mức tăng này là phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 
Cũng theo công bố của Tổng cục Thống kê, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 26%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13%. 
Ước tính doanh thu bảo hiểm năm 2018 đạt 133,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 88 nghìn tỷ đồng, tăng 32,8%, bảo hiểm phi nhân thọ 45,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%.

TRẦN THÚY