ĐH Luật TP HCM công bố một số ngành có học phí gần 50 triệu đồng/năm

Giáo dục 21/09/2020 - 12:56

Ngày 21/9, Trường Đại học Luật TP HCM vừa thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020.

Trong thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020, Trường Đại học Luật TP HCM cũng thông tin về học phí đối với một số ngành/lớp đào tạo trình độ ĐH của trường.

Theo đó, mức học phí năm học 2020-2021 đối với các lớp đại trà của trường, gồm ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh cùng mức học phí 18 triệu đồng/năm; Lớp Ngôn ngữ Anh: 36 triệu đồng/năm.

ĐH Luật TP HCM công bố một số ngành có học phí gần 50 triệu đồng/năm - ảnh 1

Th1i sinh tham gia kiểm tra năng lực tại Trường ĐH Luật TP HCM.

Riêng hai lớp chất lượng cao, gồm ngành Luật (tăng cường tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Anh) và ngành Quản trị kinh doanh có mức học phí đến 45 triệu đồng/năm; Lớp chất lượng cao ngành Quản trị - Luật là 49,5 triệu đồng/năm.

Kể từ năm 2020, Trường ĐH Luật TP HCM tập trung đào tạo liên thông giữa 3 ngành: Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý), trong đó đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo liên thông từ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh sang ngành Luật.

Sau khi đã học xong năm thứ nhất của ngành thứ I (ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, nếu đạt học lực từ loại Khá trở lên, sinh viên có thể đăng ký học liên thông sang ngành Luật.

Thành Luân