ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Việt Nam

23/10/2018 - 18:56 - Nguồn: congly.vn Yêu cầu xóa tin

UniRank là hệ thống xếp hạng giáo dục đại học quốc tế đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường đại học tại 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các trường được xếp hạng thỏa mãn các điều kiện sau: Được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam; cấp bằng đại học thời gian đào tạo ít nhất 4 năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sĩ hoặc tiến sĩ); thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp.

ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Việt Nam

ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Việt Nam

ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Việt Nam

ĐH Quốc gia Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất Việt Nam

Top 67 trường Đại học tốt nhất Việt Nam được công bố.

Theo bảng xếp xếp hạng giáo dục của Đại học quốc tế UniRak các trường đại học nằm trong top 15 lần lượt là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Cần Thơ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Đại học Hutech, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Duy Tân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại thương Hà Nội.