DHG, THI, PMG, PTI, VCI: Thông tin giao dịch cổ phiếu

11/09/2018 - 08:32 - Nguồn: ndh.vn Yêu cầu xóa tin

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã: DHG): Bà Huỳnh Thị Quỳnh Anh, con gái bà Phạm Thị Việt Nga - Thành viên HĐQT đã bán 5.270 cổ phần trên tổng số đăng ký 14.551 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết lượng cổ phiếu đăng ký là giá không đạt kỳ vọng. Hiện bà Quỳnh Anh còn nắm giữ 9.281 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%.

Công ty cổ phần Thiết bị điện (Mã: THI): Ông Nguyễn Đức Trung, em trai ông Nguyễn Đức Bình - Phó tổng giám đốc đăng ký bán 150.000 cổ phiếu từ ngày 13/9 đến 12/10. Nếu thành công ông Trung còn nắm 9.265 cổ phiếu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (Mã: PMG): Bà Võ Thị Thanh Nga, em gái Phó tổng giám đốc Võ Thị Ánh Nguyệt đăng ký bán 8.510 cổ phiếu từ ngày 12/9 đến 30/9.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI): CTCP Chứng khoán VnDirect (Mã: VND) đã bán 1,8 triệu cổ phiếu trong ngày 29/8. Hiện, VND còn nắm giữ 13,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,44%.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Mã: VCI): Ông Huynh Richard Le Minh, Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 40.452 cổ phiếu trong ngày 6/9. Hiện ông Huynh Richard Le Minh không còn sở hữu cổ phiếu.

DHG, THI, PMG, PTI, VCI: Thông tin giao dịch cổ phiếu DHG, THI, PMG, PTI, VCI: Thông tin giao dịch cổ phiếu
10 3904 56 reviews

(NDH) VND bán 1,8 triệu cổ phiếu PTI, con gái bà Phạm Thị Việt Nga đã bán 5.270 cổ phiếu DHG; Thành viên HĐQT VCI bán toàn bộ cổ phiếu...