Điều tra, xử lý nghiêm trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục 24/10/2020 - 11:58

Năm học 2020 - 2021, ngành GD&ĐT sẽ chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ.

Bộ GD&ĐT cho biết, trong năm học 2020 - 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là Bộ sẽ tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Bộ cũng đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý văn bằng, chứng chỉ đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Chú trọng việc quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Chú trọng việc quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các Sở GD&ĐT.

Điều tra, xử lý nghiêm trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ - ảnh 1

Ngành GD&ĐT sẽ phối hợp với cơ quan công an để điều tra, xử lý trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ. Ảnh: TL

Tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ sẽ chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng việc tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin - Truyền thông, công bố công khai kết quả kiểm tra, thẩm định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài trên địa bàn. Thực hiện công tác quản lý văn bằng, công nhận văn bằng chứng chỉ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam theo thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các Sở GD&ĐT trên phạm vi cả nước xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung liên quan; Quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 và thực hiện báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Q.Anh