Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Kinh tế 08/04/2019 - 12:33

Thủ tướng vừa điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các bộ, ngành và địa phương.

Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 1
(Ảnh minh họa: KT)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan liên quan về tính chính xác các nội dung thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh của các dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh ở trên thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 điều chỉnh cho từng dự án theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Trước đó, tháng 11/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Quốc hội "chốt" giảm 10.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng.

 Nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ 300.000 tỷ đồng lên tối đa 360.000 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm tương ứng vốn vay trong nước để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với những dự án sử dụng vốn nước ngoài. Điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia 10.000 tỷ đồng (từ 80.000 tỷ đồng xuống 70.000 tỷ đồng).

Nghị quyết cho phép sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở bảo đảm khả năng cân đối vốn đầu tư của ngân sách nhà nước hằng năm và giữ mức trần 2.000.000 tỷ đồng...

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hiện, Chính phủ đang xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026 để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2020).

Dự kiến, vào Kỳ họp thứ 7 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi Luật Đầu tư công./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER
Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).
Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công.
Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 4
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh phân bổ vốn đầu tư công, các chủ đầu tư tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn.
Trần Ngọc/
PC_Article_AfterShare_1
Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 5