Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035

Giao thông 22/10/2018 - 15:03

Vừa qua, Phó Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 - ảnh 1

Theo đó, quy hoạch xây dựng vùng Bắc Ninh được gắn với quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội, tạo thành một cực của tam giác tăng trưởng Hà Nội - Bắc Ninh - Vĩnh Phúc, trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Vị trí và phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; phía Đông giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên; phía Tây giáp Thủ đô Hà Nội. Về quy mô lập quy hoạch, diện tích tự nhiên khoảng 822,71 km2; dân số năm 2017 khoảng 1.317.817 người.

Theo tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Ninh cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành động lực phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Đồng thời, đây cũng là đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá – lịch sử của vùng thủ đô. TP Bắc Ninh trở thành trung tâm phát triển có sức cạnh tranh của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm phát triển công nghệ cao của khu vực châu Á và thế giới.

Về cấu trúc phát triển, đồ án chỉ rõ cấu trúc vùng đô thị được định hướng thành vùng nội thành ở phía Bắc sông Đuống và vùng ngoại thành ở phía Nam sông Đuống theo định hướng phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm: một đô thị trung tâm Bắc Ninh (vùng nội thành), một đô thị vệ tinh loại IV (thị xã Thuận Thành), cùng 2 vùng dân cư nông thôn là Gia Bình và Lương Tàu.

Về hệ thống đô thị, định hướng phát triển hệ thống đô thị đến năm 2035, gồm 7 đô thị, gồm: Đô thị trung tâm Bắc Ninh; Thuận Thành; Gia Bình - huyện Gia Bình; Thứa - huyện Lương Tài; Nhân Thắng - huyện Gia Bình; Trung Kênh - huyện Lương Tài; Cao Đức - huyện Gia Bình.

Đồ án xác định 5 khu vực thuộc diện kiểm soát đặc biệt, bao gồm: Các khu vực hành lang thoát lũ như sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình; các khu di tích văn hoá lịch sử quan trọng; các khu vực cảnh quan sông Đuống, Phật Tích, Núi Dạm, Núi Thiên Thai; khu vực an ninh, quốc phòng.

CK