Đo IQ với năm câu đố toán học

Giáo dục 23/05/2020 - 19:24

Trong 30 giây, bạn cần tìm ra quy luật của mỗi câu đố với độ khó tăng dần để điền đáp án vào dấu hỏi chấm.

Câu 1:

Đo IQ với năm câu đố toán học - ảnh 1

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/do-iq-voi-nam-cau-do-toan-hoc-4104104-p2.html">>>Đáp án

Câu 2:

Đo IQ với năm câu đố toán học - ảnh 2

> Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/do-iq-voi-nam-cau-do-toan-hoc-4104104-p3.html">>> Đáp án

Câu 3:

Đo IQ với năm câu đố toán học - ảnh 3

> Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/do-iq-voi-nam-cau-do-toan-hoc-4104104-p4.html">>> Đáp án

Câu 4:

Đo IQ với năm câu đố toán học - ảnh 4

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/do-iq-voi-nam-cau-do-toan-hoc-4104104-p5.html">>>Đáp án

Câu 5:

Đo IQ với năm câu đố toán học - ảnh 5

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/do-iq-voi-nam-cau-do-toan-hoc-4104104-p6.html">>>Đáp án

Theo Fun with puzzles