Đoán người nổi tiếng qua... cằm

Tuổi Teen 24/04/2020 - 14:29

Trong vòng 10s bạn có nhận ra các ngôi sao? Cùng thử nhé!

Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 1
Jesse Tyler Ferguson
Hoàng tử Harry
Rupert Grint
Ed Sheeran
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 2
J. K. Rowling
Meryl Streep
Jane Krakowski
Cate Blanchett
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 3
Rihanna
Nicki Minaj
Beyoncé
Demi Lovato
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 4
Vin Diesel
Dwayne Johnson
Sylvester Stallone
Jason Statham
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 5
Meghan Markle
Gemma Chan
Gina Rodriguez
Penelope Cruz
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 6
Scarlett Johansson
Lorde
Lady Gaga
Grimes
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 7
Chris Evans
Chris Hemsworth
Chris Pine
Chris Pratt
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - ảnh 8
Taylor Swift
Nicole Kidman
Amanda Seyfried
Shakira

Miko