Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc

Tuổi Teen 29/05/2020 - 11:26

Đoán đúng 8 nhân vật dưới đây, bạn đích thị là fan của Pixar!

Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 1
Mr. Potato Head từ Toy Story
Mike Wazowski từ Monsters, Inc.
Jack-Jack từ The Incredibles
Dory từ Finding Nemo
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 2
Squirt từ Finding Nemo
Dot từ A Bug's Life
Héctor từ Coco
Nemo từ Finding Nemo
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 3
Pompidou từ Ratatouille
Ian Lightfoot từ Onward
Alfredo Linguini từ Ratatouille
Merida từ Brave
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 4
Sadness từ Inside Out
Remy từ Ratatouille
Rex từ Toy Story
François từ Ratatouille
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 5
Dug từ Up
Django từ Ratatouille
Slinky từ Toy Story
Coco từ Coco
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 6
Flik từ A Bug's Life
Colette Tatou từ Ratatouille
Edna Mode từ The Incredibles
Boo từ Monsters, Inc.
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 7
WALL-E từ WALL-E
Frozone từ The Incredibles
Russell từ Up
Buzz Lightyear từ Toy Story
Đoán nhân vật hoạt hình qua nét vẽ nguệch ngoạc - ảnh 8
Heimlich ftừ A Bug's Life
James P. Sullivan từ Monsters, Inc.
Roz từ Monsters, Inc.
Bing Bong từ Inside Out

Miko

Tuổi Teen