Doanh nghiệp nhỏ có cơ hội vay vốn với lãi suất 0%

Kinh tế 21/09/2010 - 14:12

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ có cơ hội vay tối đa 20.000 USD trong vòng 2 năm và không tính lãi suất.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ có cơ hội vay tối đa 20.000 USD trong vòng 2 năm và không tính lãi suất.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được vay vốn từ Quỹ Arthur B. Schultz Foundation (ABS) của Mỹ với lãi suất 0%, nếu hội đủ một số điều kiện. Ví dụ: có hoạt động tài chính lành mạnh, giấy phép kinh doanh còn hiệu lực, hoạt động ít nhất trên 1 năm, có tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay theo qui định của ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải có phương án sử dụng vốn vay có hiệu quả cũng như kế hoạch trả nợ thiết thực.

Theo quy định của ABS, vốn vay sẽ dùng dầu tư vào máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất,.. Số tiền vay sẽ trả trong vòng 2 năm bằng chính sản phẩm do doanh nghiệp làm ra cung cấp miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Giá trị mặt hàng được tính theo giá bán lẻ trên thị trường.

Quỹ ABS có mặt ở Việt Nam từ năm 2005, đến nay đã triển khai qua 5 giai đoạn cho vay với tổng số tiền là 370.000 USD.

Trà Phương