Đổi mới đào tạo khuyến nông theo kinh tế thị trường

Xã hội 16/04/2021 - 16:13

Nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng đang vận hành theo cơ chế thị trường nên hoạt động đào tạo khuyến nông cũng cần bám sát xu hướng này.

Đổi mới đào tạo khuyến nông theo kinh tế thị trường - ảnh 1

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Toán Nguyễn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2021 với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ của 30 Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố phía bắc và 28 đơn vị thường xuyên tham gia các chương trình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh, đào tạo, huấn luyện khuyến nông là nhiệm vụ then chốt, trong đó đặc biệt cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương pháp.

Theo ông Thanh, đào tạo khuyến nông ngày nay cần ưu tiên tổ chức sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Phương pháp đào tạo nên giảm thời lượng học lý thuyết hội trường, tăng cường thực tế ở hiện trường, đặc biệt từ thực tiễn sản xuất.

Việc sử dụng các video clip từ 5 - 10 phút theo từng công đoạn kỹ thuật trên nền tảng app mobile, website, mạng xã hội để tuyên truyền trực quan sinh động theo ông Lê Quốc Thanh ngày càng cho thấy sự hiệu quả.

Bên cạnh đó, cũng theo khuyến cáo của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, hệ thống khuyến nông địa phương trong quá trình triển khai cần xác định đúng các nội dung ưu tiên phù hợp với định hướng phát triển và năng lực triển khai là thế mạnh của đơn vị mình. Tổ chức đào tạo đúng với nhu cầu người học và thực tiễn sản xuất. Các đơn vị phải xây dựng đội ngũ chuyên gia đào tạo khuyến nông chuyên nghiệp để hoạt động xứng tầm trong điều kiện mới.

Đổi mới đào tạo khuyến nông theo kinh tế thị trường - ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị tập huấn đào tạo khuyến nông. Ảnh: Toán Nguyễn.

Theo kế hoạch của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, năm 2021 có hơn 100 đơn vị tham gia, trong đó có trên 40 viện, trường cùng 62 Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố. Hoạt động đào tạo, huấn luyện với sự tham gia đông đảo các lực lượng nhà khoa học, nghiên cứu, giảng viên và cán bộ chuyển giao được kỳ cọng sẽ góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp thích ứng với nền kinh tế thị trường trong điều kiện mới.

Toán Nguyễn