Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt

Xã hội 07/07/2020 - 09:09

Đó là một trong những thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019 do Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Tổng cục Thống kê phối hợp tổ chức, ngày 3-7.

Theo UBDT, thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng  KT-XH của 53 DTTS, ngày 1-10-2019, UBDT đã phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS lần thứ hai.

Theo báo cáo, kết quả điều tra thu thập thông tin thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2019 cho thấy, trên phạm vi cả nước, có 5.468 xã vùng DTTS và miền núi, chiếm 49,0% tổng số xã của toàn quốc.

Các xã vùng DTTS phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn (87,3%), thuộc phạm vi quản lý của 503/713 huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh tại 54/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Năm 2019, 98,6% số thôn thuộc các xã vùng DTTS đã được tiếp cận điện. Trong đó, tỷ lệ thôn được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm tới 97,2%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2015.

Gần 90% các thôn thuộc vùng DTTS đã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa, cao hơn gần 17 điểm phần trăm so với năm 2015.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt - ảnh 1
99,8% hộ DTTS trên cả nước đã có nhà ở. Ảnh tư liệu

Hầu hết các xã vùng DTTS đã có trạm y tế, chiếm 99,5%, tương đương với kết quả điều tra năm 2015. So với năm 2015, mức độ tiếp cận với giáo dục phổ thông của người DTTS đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở cấp THPT với tỷ lệ đi học chung ở cấp này tăng 8,9 điểm phần trăm…

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các hộ dân tộc vùng DTTS là 35,5%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với năm 2015; cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc (10,2%).

Tính đến thời điểm ngày 1-4-2019, dân số của 53 DTTS là 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước. Tuổi thọ trung bình của 53 DTTS là 70,7 tuổi, thấp hơn mức chung của cả nước (73,6 tuổi).

Gần như toàn bộ các hộ DTTS đã có nhà ở (đạt 99,2%). Cả nước vẫn còn 20,8% hộ DTTS đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Ti vi đã trở thành một loại thiết bị sinh hoạt phổ biến của các hộ DTTS với 81,5% hộ DTTS sử dụng. Tỷ lệ hộ DTTS có sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng là 92,5%, tăng 17,1 điểm phần trăm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng máy vi tính (máy bàn, laptop) là 10,3%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với năm 2015…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định, điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS là cuộc điều tra rất quan trọng, được điều hành bởi các nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm của Tổng cục Thống kê. Kết quả điều tra cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư; thực trạng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế; thực trạng đói nghèo; tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; về cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn… của vùng DTTS và miền núi.  

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, kết quả điều tra cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước (trực tiếp là Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ) các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đặc biệt, dành nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh ở vùng DTTS và miền núi đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, so với chính mình thì vùng DTTS và miền núi đã có bước phát triển mới, đời sống của đồng bào được nâng lên rõ rệt.

Kết quả cuộc điều tra này là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2015 - 2020 và Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ về kết quả của cuộc điều tra, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, có được kết quả điều tra thành công là do sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê và UBDT trong suốt quá trình từ giai đoạn chuẩn bị điều tra, thu thập thông tin, biên soạn kết quả; cùng sự vào cuộc, hỗ trợ của các địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức quốc tế. Tổng cục Thống kê đang tiếp tục phối hợp với UBDT để phân tích, công bố kết quả chuyên sâu hơn về KT-XH của 53 DTTS. Tổng cục Thống kê cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc hoàn thành các công việc còn lại của cuộc điều tra trong thời gian tới.

Khánh Phong