Đội hình tiêu biểu vòng 7 NHA 2018/2019: Không MU cũng chẳng Liverpool

03/10/2018 - 20:10 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 1

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 2

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 3

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 4

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 5

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 6

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 7

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 8

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 9

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 10

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 11

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 12

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 13

doi hinh tieu bieu vong 7 nha 2018/2019: khong mu cung chang liverpool hinh 14