Dồn lực phát triển, tiết kiệm chi hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch

03/10/2018 - 18:35 - Nguồn: baohatinh.vn Yêu cầu xóa tin
Dồn lực phát triển, tiết kiệm chi hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch

Tham gia thảo luận tại hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) về tình hình KT-XH năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng, cần dồn lực tập trung cho phát triển, tiết kiệm chi hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch tiết kiệm hơn…

Dồn lực phát triển, tiết kiệm chi hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN cung cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nêu rõ, hiện nay, việc cải cách hành chính đang gặp nhiều khó khăn, xử lý vấn đề cho người dân, doanh nghiệp còn nhiều vấn đề. Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhưng một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức vẫn gây sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Việc cải cách hành chính và việc chỉ đạo thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng tình với các nhóm nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là quan điểm kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát được nêu ra trong báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các cơ quan Trung ương cần sớm ban hành một số nghị định để thể chế hóa nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu, mặc dù đã có nhiều đạo luật được sửa nhưng vẫn còn một số luật chồng chéo, còn thiếu một số nghị định để thể chế hóa, điển hình như tháo gỡ khó khăn cho việc tích tụ đất đai. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, để có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phải nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý, bảo đảm hiệu quả, bởi nếu không có hành lang pháp lý trong quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nêu thực tiễn từ cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, Hà Tĩnh đang tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tinh giản biên chế. Đây là nội dung đã được nhiều tỉnh triển khai nhưng vẫn vướng các văn bản quy định của pháp luật.

"Việc giảm bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, giảm chi phí, tăng đầu tư phát triển là việc phải làm. Nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 để dồn lực tập trung cho phát triển, tiết kiệm chi hành chính, xây dựng bộ máy trong sạch tiết kiệm hơn..." – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiến nghị.

P.V