Đông Triều: Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Kinh tế 29/09/2020 - 09:03

Phát huy tinh thần ''Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển'', TX Đông Triều đang tích cực khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành thành phố trước năm 2025.

Đông Triều: Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống - ảnh 1

Xã Hồng Thái Đông (TX Đông Triều) đã được thẩm định, công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, ngày 18/9/2020.

Các cấp ủy thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) - một trong những mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2020-2025. Thị xã chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tại 7 xã trên địa bàn: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Tràng Lương, Bình Khê, An Sinh, Tân Việt, Yên Đức. Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM TX Đông Triều: Bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh, cũng như mục tiêu của thị xã, địa phương đã chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu tại 7 xã trên địa bàn vào năm 2020. Trong đó, quan tâm đến các vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; quan tâm môi trường cảnh quan, hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông; phát huy hiệu quả hoạt động các nhà văn hóa thôn, khu... Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Tràng Lương hiện đã đạt 8 tiêu chí, 27 chỉ tiêu bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và 4 xã gồm Bình Khê, An Sinh, Tân Việt, Yên Đức đạt 4 tiêu chí, 13 chỉ tiêu bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Ngày 18/9 vừa qua, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã đánh giá, xét công nhận và bỏ phiếu tán thành 100% 7 xã này đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020. Với kết quả này, TX Đông Triều là địa phương đi đầu của tỉnh và cả nước trong chỉ đạo xây dựng NTM. Từ đây tạo động lực để thị xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, làm nền tảng xây dựng xã hội phát triển bền vững giai đoạn tiếp theo.

Đông Triều: Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống - ảnh 2

Mô hình nuôi thỏ thương phẩm của ông Nguyễn Hồng Khanh (thôn Hổ Lao, xã Tân Việt) là một mô hình trang trại lớn trên địa bàn TX Đông Triều

Thị xã huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội, thực hiện các đột phá chiến lược; trong đó, tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH với một số công trình động lực. Đồng thời, đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III, các xã mới lên phường, các xã trong định hướng thành lập phường, hướng tới đạt tiêu chuẩn khung của đô thị loại II...

Ông Đào Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Phong, cho biết: Bước vào nhiệm kỳ mới, Hồng Phong tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, chú trọng đầu tư xây dựng những tiêu chí còn thấp, chưa đạt, từng bước nâng cấp tiêu chí đô thị gắn với triển khai thực hiện tốt quy hoạch. Trong đó, tập trung xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại; chỉnh trang vỉa hè, nâng cấp hệ thống mương thoát nước trong khu đô thị, phấn đấu trên 80% số khu phố đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hướng tới nền hành chính phục vụ - dịch vụ; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 cơ bản có thể tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên môi trường mạng, cấp thị xã đạt 100%, cấp xã đạt trên 95%. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng kỹ năng, trình độ, tư duy, tác phong, quản lý tương xứng với yêu cầu của chính quyền đô thị loại III.

Xác định khoa học công nghệ là một khâu đột phá, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực thỏa đáng đẩy mạnh các hoạt động, mô hình, chương trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào nông nghiệp, công nghệ sinh học, bảo tồn, bảo vệ môi trường, trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số...

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TX Đông Triều tin tưởng đạt được mục tiêu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020, tiến tới trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

Trúc Linh