Đồng Tháp: Sơ kết chương trình trao Tủ sách khuyến học giai đoạn 2016 – 2018

Giải trí 20/01/2019 - 16:56

Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ và quản lý Tủ sách khuyến học. Ảnh: Thành Được Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học, Thư viện Tỉnh, thư viện cấp huyện, xã, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Hội quán, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip báo cáo chương trình truyền thông và trao ...

Đồng Tháp: Sơ kết chương trình trao Tủ sách khuyến học giai đoạn 2016 – 2018 - ảnh 1

Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ và quản lý Tủ sách khuyến học. Ảnh: Thành Được

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học, Thư viện Tỉnh, thư viện cấp huyện, xã, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Hội quán, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video clip báo cáo chương trình truyền thông và trao Tủ sách khuyến học giai đoạn 2016 – 2018 với một số kết quả nổi bật như: trao tặng 43 tủ sách (khoảng 480 triệu đồng) với 10.622 bản sách thuộc nhiều chủ đề, cơ bản phù hợp nhu cầu của người dân tại địa phương.

Các đơn vị triển khai Tủ sách khuyến học cũng đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào đọc sách. Cụ thể, nhiều nơi quan tâm vận động tài trợ sách, báo, thực hiện chương trình "Mỗi tủ sách một tấm lòng" nhằm huy động nguồn tài liệu quý từ nhân dân đưa vào phục vụ; lãnh đạo địa phương quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tăng cường phối hợp với trường học trên địa bàn giúp khai thác hiệu quả tủ sách để khơi dậy tinh thần đọc sách cho học sinh.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Hội Khuyến học Tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp truyền thông và trao Tủ sách khuyến học giai đoạn 2019 – 2020 nhằm thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh về học tập suốt đời và phát huy văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học Tỉnh khen thưởng cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ và quản lý Tủ sách khuyến học.

Đồng thời, cán bộ Thư viện Tỉnh cũng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và công tác phục vụ Tủ sách khuyến học cho cán bộ phụ trách tại địa phương nhằm cập nhật những thông tin, kiến thức mới, hỗ trợ cho công tác quản lý, phục vụ hiệu quả Tủ sách khuyến học tại địa phương.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện hoàn thành chương trình trong thời gian tới./.

Thanh Duyên