Dự án FSMIMS giúp ngành ngân hàng cải cách năng lực thể chế và hiện đại hóa công nghệ thông tin

26/10/2018 - 10:30 - Nguồn: congthuong.vn Yêu cầu xóa tin

Theo Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Dự án FSMIMS là dự án đầu tiên được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực then chốt của NHNN và của ngành Ngân hàng như: chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, dự báo – thống kê, nghiệp vụ, thanh tra-giám sát ngân hàng, quản lý nguồn nhân lực, kế toán – tài chính, quản lý văn bản và điều hành, tăng cường năng lực Trung tâmThông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Dự án FSMIMS là sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa cải cách năng lực thể chế và hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT).

du an fsmims giup nganh ngan hang cai cach nang luc the che va hien dai hoa cong nghe thong tin
Dự án FSMIMS giúp ngành ngân hàng cải cách năng lực thể chế và hiện đại hóa công nghệ thông tin

Dự án FSMIMS được triển khai tại NHNN, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với tổng nguồn vốn đầu tư là 71,83 triệu USD, trong đó vốn vay IDA là 60 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là 0,83 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam là 11 triệu USD. Dự án được triển khai trong gần 9 năm kể từ ngày Hiệp định tài trợ Dự án có hiệu lực (7/2009 - 12/2017), gồm 02 giai đoạn hoạt động chính: Tăng cường năng lực (01/2011 - 8/2013) và Xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT (8/2013-12/2017).

Theo đó, kết quả nổi bật của giai đoạn 1 là đổi mới hoạt động nghiệp vụ của NHNN, CIC và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo thông lệ quốc tế và cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; với việc nghiên cứu, ban hành gần 80 Thông tư, quyết định và hàng trăm văn bản hướng dẫn các quy trình, nghiệp vụ mới và quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin thuộc phạm vi dự án. Ở giai đoạn 2, các đơn vị thực hiện đã triển khai đồng thời 7 hệ thống CNTT cốt lõi trong phạm vi Dự án FMSIMS. Các hệ thống CNTT được xây dựng và triển khai phù hợp với Kiến trúc CNTT tổng thể của NHNN.

Các chuyên gia thực hiện đánh giá, dự án đã vượt qua những thách thức cả về thời gian và kỹ thuật để triển khai thành công dự án, giúp NHNN đổi mới quy trình, nghiệp vụ trên nền tảng CNTT hiện đại, hỗ trợ tích cực công tác hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác thanh tra, giám sát an toàn hệ thống ngân hàng; hỗ trợ CIC và Bảo hiểm tiền gửi tăng cường năng lực quản trị nội bộ và làm tốt chức năng của mình, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Dự án FSMIMS đã hoàn thành toàn bộ các hoạt động và đạt được mục tiêu theo Hiệp định tài trợ đã ký giữa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế; đồng thời được nhà tài trợ, các tư vấn độc lập và các bên liên quan của Dự án đánh giá cao về kết quả triển khai và được xem là một trong số các dự án công nghệ thông tin thành công nhất của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Thùy Linh