Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất?

Kinh tế 08/04/2019 - 14:20

Cơn sốt đất ảo đang diễn ra quanh khu vực dự án Sân bay Phan Thiết (Bình Thuận) gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 1

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 2

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 3

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 4

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 5

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 6

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 7

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 8

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 9

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 10

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 11

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 12

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 13

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 14

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 15

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 16

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 17

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 18

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 19

Dự án Sân bay Phan Thiết ra sao cùng cơn sốt đất? - ảnh 20