Dư nợ tín dụng về nông nghiệp, nông thôn đạt 52,8 ngàn tỷ đồng

Xã hội 16/09/2019 - 23:33

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 9-2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước đạt 52,8 ngàn tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm cuối năm 2018, chiếm tỉ trọng hơn 25% so với tổng dư nợ cho vay. Trong đó có hơn 10,5 ngàn tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỉ trọng 20% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ảnh minh họa Về kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ...

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến giữa tháng 9-2019, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước đạt 52,8 ngàn tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm cuối năm 2018, chiếm tỉ trọng hơn 25% so với tổng dư nợ cho vay. Trong đó có hơn 10,5 ngàn tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỉ trọng 20% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Dư nợ tín dụng về nông nghiệp, nông thôn đạt 52,8 ngàn tỷ đồng - Hình 1
Ảnh minh họa

Về kết quả cho vay đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, đến giữa tháng 9, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn ước đạt khoảng 61,8 ngàn tỷ đồng, tăng 31,6% so với cuối năm 2018, chiếm tỉ trọng gần 29,5% tổng dư nợ cho vay.

Hải Quân

Theo baodongnai