Đưa Ủy ban Quản lý vốn hoạt động trong tháng 10

05/09/2018 - 07:43 - Nguồn: baogiaothong.vn Yêu cầu xóa tin
6

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Chiều 4/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (Tổ công tác 66) đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các khuyến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) về việc thành lập cơ quan này.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng (đại diện cơ quan soạn thảo Nghị định), trong phiên họp mới đây, Ủy ban TVQH đã họp, góp ý về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN. Theo đó, Ủy ban TVQH cho rằng, dự thảo Nghị định nên làm rõ việc tách bạch chức năng quản lý Nhà nước, chức năng quản trị DN, chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước; có cơ chế, chính sách tiền lương cho lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị phù hợp để thu hút cán bộ có năng lực, tạo động lực cho bộ máy thực thi hiệu quả chức năng, nhiệm vụ.

Ủy ban TVQH cũng đề nghị làm rõ quy định Ủy ban không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và bảo đảm hiệu quả, gia tăng tổng giá trị vốn Nhà nước đầu tư vào DN,...

Tiếp thu ý kiến, Bộ KH&ĐT cho rằng, dự thảo Nghị định đã quy định rõ nguyên tắc Ủy ban chỉ thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước, không thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc chức năng quản lý Nhà nước đối với DN do các Bộ quản lý ngành thực hiện. Trong mối quan hệ với DN, Ủy ban chỉ thực hiện các quyền, trách nhiệm theo đúng quy định của Luật số 69/2014/QH13, không thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền của DN trong lĩnh vực điều hành, quản trị kinh doanh.

Về chế độ tiền lương, phụ cấp của lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban, Bộ KH&ĐT cho biết, do chưa có quy định pháp luật rõ cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng cơ chế đặc thù so với Nghị định 204/2004 nên dự thảo Nghị định quy định: “Các chức danh lãnh đạo Ủy ban, lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban được hưởng chế độ tương đương các chức danh lãnh đạo cơ quan ngang bộ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cơ quan ngang bộ” để tạo động lực cho bộ máy thực thi công việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng tình với cơ chế tiền lương, phụ cấp như dự thảo của Nghị định nhưng yêu cầu cần phải làm rõ hơn về thẩm quyền, cơ sở pháp lý áp dụng ở Ủy ban như đối với cơ quan ngang bộ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để gửi văn bản xin ý kiến các thành viên Chính phủ, từ đó tổng hợp, bổ sung để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định trong tháng 9/2018. “Các bộ, ngành liên quan vận dụng tối đa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện cho Ủy ban sớm hoạt động vào tháng 10/2018”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo và đề nghị Bộ Tài chính lập kế hoạch bố trí ngân sách riêng năm 2019 cho Ủy ban hoạt động.