Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này?

10/09/2018 - 17:27 - Nguồn: soha.vn Yêu cầu xóa tin
Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 1.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 2.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 3.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 4.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 5.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 6.

Dubai tráng lệ nổi tiếng là vậy nhưng liệu bạn đã biết về 7 sự thật này? - Ảnh 7.