Dựng bia lưu niệm Alexandre Yersin ở công viên Yersin

Nhà đất 29/09/2020 - 00:15

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý với đề xuất của sở về việc dựng bia lưu niệm Alexandre Yersin tại công viên Yersin (nằm ở phía nam cầu Trần Phú, TP. Nha Trang).

Dựng bia lưu niệm Alexandre Yersin ở công viên Yersin - ảnh 1

Dựng bia lưu niệm Alexandre Yersin ở công viên Yersin - ảnh 2

Công viên Yersin - nơi sẽ đặt bia lưu niệm.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng công trình bia lưu niệm Alexandre Yersin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn thu công đức của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh (theo Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn thu công đức Khu di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar).

Thái Thịnh