Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về

10/11/2018 - 11:49 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 1
Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 2

Tôi chỉ cần nước thôi chứ có lấy xô đâu mà ném.

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 3
Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 4

Tốt nhất hãy mang đồ bảo hộ khi đứng gần những đứa vụng về.

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 5
Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 6

Chống mắt lên mà xem thôi thể hiện đây này.

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 7
Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 8

Ô hay, tự dưng lại ra đấy đứng mà ăn "đạp" vậy.

Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 9
Đừng bao giờ dại dột đứng gần những đứa bạn vụng về - 10

Thế này thì ai mới đủ niềm tin để đỡ ông đây.