Được phép tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận trực tuyến

Khoa Học 21/05/2021 - 16:06

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và phải đáp ứng thêm một số quy định.

Được phép tổ chức bảo vệ, đánh giá khóa luận trực tuyến - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày 20/5, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy-học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian có dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục đại học. 

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ GD&ĐT, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong trường hợp cần thiết, tùy theo diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, cơ sở đào tạo tiếp tục chủ động quyết định việc tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp; tăng cường các giải pháp quản lý chất lượng lớp học trực tuyến.

Quy trình đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến được áp dụng khi bảo đảm trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp.

Việc đánh giá luận văn, luận án trực tuyến được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đã ban hành vào tháng 2/2021. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực tuyến ở trình độ đại học phải đáp ứng thêm những quy định, gồm: Đánh giá thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên; được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học; diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra khi có yêu cầu.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; bảo đảm an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học, đồng thời lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021.
Nhật Nam