Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích

Giới trẻ 01/11/2018 - 19:17

Trong không gian tràn ngập hoa tươi, La Tấn-Đường Yên hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 1

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 2

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 3

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 4

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 5

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 6

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 7

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 8

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 9

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 10

Đường Yên - La Tấn ''khoá môi'' ngọt ngào trong đám cưới cổ tích - ảnh 11