EVNGENCO 3 tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực

Công nghệ 21/04/2021 - 17:15

Nhằm mang lại hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu như quản trị, vận hành, sửa chữa tại các nhà máy điện.

Để thực hiện chương trình chuyển đổi số đạt hiệu qủa, EVNGENCO 3 vừa phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức chương trình đào tạo chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các lãnh đạo, cán bộ của EVNGENCO 3.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 - cho biết, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản trị, quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy điện của EVNGENCO 3 đã mang lại hiệu quả rất tích cực cho từng đơn vị cũng như Tổng Công ty.

Chẳng hạn như nhật ký vận hành điện tử, văn phòng điện tử e - office; quản lý kho vật tư bằng mã vạch, kiểm tra xác định hư hỏng thiết bị lò hơi bằng hình ảnh từ fly cam, ứng dụng các phần mềm quản lý ERP… đã được áp dụng. Ông Danh cho rằng, triển khai chuyển đổi số sẽ là một bước hệ thống các hoạt động được số hóa, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và quản trị của đơn vị và cần được đẩy nhanh thực hiện.

Thông qua đào tạo, theo ông Danh, chương trình đã giúp cán bộ công nhân viên của EVNGENCO 3 hiểu rõ hơn các vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số, các công nghệ phục vụ để chuyển đổi, chuyển đổi số đã và đang diễn ra như thể nào và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của doanh nghiệp.

EVNGENCO 3 tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực - ảnh 1
EVNGENCO 3 vận hành nhà máy nhiệt điện bằng số hoá

Thực hiện theo chủ đề năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, chuyển đổi số đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của EVNGENCO 3 trong năm nay. Theo đó, EVNGENCO 3 cam kết 100% lãnh đạo, cán bộ công nhân viên sẽ cùng tham gia vào chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác chuẩn bị thiết lập và vận hành hệ thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu cho công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tại EVNGENCO 3, bên cạnh áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh ( như ERP, PMIS, E-Office, EVNHES, HRMS, IMIS…) EVNGENCO 3 còn xây dựng và áp dụng nhiều ứng dụng thiết thực như ứng dụng chữ ký, phòng họp không giấy E-Cabinet; các phần mềm: ghi thông số nhật ký vận hành điện tử của các nhà máy điện trên mobile, kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile, quản lý thiết bị đường khí nóng của các nhà máy điện tuabin khí…

Năm 2021, EVNGENCO 3 đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản trị, quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản lý dự án, công nghệ thông tin và viễn thông. Tiêu biểu như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác kho dữ liệu tập trung, phân tích trích xuất thông tin tự động; xây dựng hệ thống quản lý công tác vận hành - sửa chữa các nhà máy điện trên thiết bị Mobile; hoàn thiện hệ thống quan trắc thuỷ văn, kết hợp bản tin dự báo thời tiết các lưu vực và ứng dụng AI phục vụ cho công tác quản lý vận hành các hồ chứa, nhà máy và cảnh báo lũ cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện.