Eximbank lại ‘hẹn’ tổ chức đại hội cổ đông ngày 29-7

Kinh tế 14/07/2020 - 14:31

TTO - Sau khi tổ chức bất thành cả đại hội cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường, Eximbank vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 29-7 tới.

Như vậy Eximbank là ngân hàng duy nhất đến thời điểm này chưa tổ chức thành công cả đại hội cổ đông năm 2019 và năm 2020. 

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ ngân hàng, cuộc họp đại hội cổ đông lần 2 năm 2020 tới đây chỉ cần số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là có thể tiến hành. 

Trước đó hôm 30-6, đại hội cổ đông thường niên lần 1 chỉ có 133 cổ đông, đại diện cho hơn 215 triệu cổ phần, chiếm tỉ lệ 17,54% tham dự, trong khi yêu cầu tối thiểu phải đạt 65%.

Trước tỉ lệ quá thấp này, ông Trần Ngọc Dũng, trưởng ban kiểm soát Eximbank, phải thông báo hoãn đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Việc Eximbank phải hoãn đại hội cổ đông là điều có thể dự báo từ trước do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông lớn tại Eximbank đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Chỉ năm ngày trước đại hội cổ đông lần 1, chủ tịch HĐQT Eximbank Cao Xuân Ninh đã từ nhiệm. HĐQT Eximbank đã tổ chức phiên họp và bầu ông Yasuhiro Saitoh, phó chủ tịch HĐQT, làm chủ tịch thay ông Ninh.

Điều bất ngờ là tân chủ tịch HĐQT Eximbank Yasuhiro Saitoh là người mà cổ đông lớn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - nắm 15% vốn tại Eximbank - đã yêu cầu bỏ phiếu bãi nhiệm chức phó chủ tịch HĐQT tại đại hội cổ đông bất thường dự kiến tổ chức chiều 30-6.

Ngoài yêu cầu bãi nhiệm ông Saitoh, cổ đông lớn SMBC cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu khác như Eximbank phải cắt giảm quy mô HĐQT, bỏ phiếu không bãi nhiệm hay bãi nhiệm đối với từng thành viên HĐQT.