''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này

Tuổi Teen 01/07/2020 - 12:44

Những câu thần chú, tên nhân vật đã được viết đúng chưa nhỉ? Cùng thử nhé!

''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 1
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 2
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 3
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 4
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 5
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 6
Đúng chính tả
Sai chính tả
''Fan cứng'' Harry Potter sẽ vượt qua bài kiểm tra chính tả này - ảnh 7
Đúng chính tả
Sai chính tả

Miko