Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này?

Tuổi Teen 19/06/2019 - 16:14

Tên của con tắc kè hoa trong "Tangled" là gì? Cinderella có bao nhiêu em gái? Chú lùn nào không thuộc hội 7 chú lùn trong "Nàng Bạch Tuyết"? Bạn đánh vần chính xác tên của nhân vật này thế nào? Tên của con gấu này trong "The Jungle Book"? Nhân vật nào không có trong "Alice in Wonderland"? Tên của vương quốc trong "Frozen"? Bà của Moana đã xăm con ...

Tên của con tắc kè hoa trong "Tangled" là gì?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 1

Cinderella có bao nhiêu em gái?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 2

Chú lùn nào không thuộc hội 7 chú lùn trong "Nàng Bạch Tuyết"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 3

Bạn đánh vần chính xác tên của nhân vật này thế nào?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 4

Tên của con gấu này trong "The Jungle Book"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 5

Nhân vật nào không có trong "Alice in Wonderland"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 6

Tên của vương quốc trong "Frozen"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 7

Bà của Moana đã xăm con vật nào trên lưng?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 8

Con nào là chủ cửa hàng kem trong "Zootopia"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 9

Meeko trong "Pocahontas" là loại động vật nào?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 10

Tên con ngựa của Belle?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 11

Bài hát nào không có trong "The Lion King"?

Fan hoạt hình Disney có nhớ các chi tiết nhỏ này? - ảnh 12