FE Credit điều chỉnh nâng vốn điều lệ lên 7.328 tỷ đồng

03/10/2018 - 17:14 - Nguồn: antt.vn Yêu cầu xóa tin

Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1864/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

FE Credit được chấp thuận nâng vốn điều lệ từ 4.474 tỷ đồng lên 7.328 tỷ đồng.

Theo đó, mức vốn điều lệ tăng mạnh lên 7.328 tỷ đồng từ mức 4.474 tỷ đồng trước đó. VPBank đã đầu tư thêm 2.854 tỷ đồng vào công ty con này. Đợt tăng vốn của FE Credit được thực hiện không lâu sau khi ngân hàng mẹ VPBank hoàn tất phần lớn các kế hoạch tăng vốn đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 của Thống đốc NHNN cấp cho VPBank.

VPBank có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Cuối tháng 9 vừa qua, VPBank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ESOP được phân phối. Gần 840 cán bộ nhân viên ngân hàng được mua, trong đó riêng Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh được mua hơn 15,5 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ VPBank hiện là 25.299,7 tỷ đồng, tăng 61% so với thời điểm đầu năm.

Khánh Linh