FPT: Lãnh đạo sắp nhận thêm 1,29 triệu ESOP với giá 10.000 đồng

Kinh tế 01/04/2021 - 07:21

Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT - sàn HOSE) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao đông.

FPT: Lãnh đạo sắp nhận thêm 1,29 triệu ESOP với giá 10.000 đồng - ảnh 1

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu cho các bộ lãnh đạo cao cấp 1.290.300 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,165% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 10 năm và thời gian nhận tiền mua từ 31/3-14/4/2021.

Trước đó, trong năm 2021, FPT đặt kế hoạch tổng doanh thu là 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực khối công nghệ tăng 21,6% lên 2.720 tỷ đồng; lĩnh vực khối viễn thông tăng 14,8% lên 2.380 tỷ đồng; và khối giao dục, đầu tư và khác tăng 16,6% lên 1.110 tỷ đồng.

Trong năm 2021, FPT dự kiến sẽ đầu tư 3.445 tỷ đồng. Trong đó, 2.013 tỷ đồng cho khối Viễn thông; 878 tỷ đồng cho khối Công nghệ; 554 tỷ đồng cho khối Giáo dục và các khối khác.

Bên cạnh đó, FPT cũng lên kế hoạch trả cổ tức 35% cho cổ đông trong năm 2020. Trong đó, 20% là tiền mặt, đã tạm ứng 10%, còn lại 10% sẽ thực hiện trong quý II/2021; 15% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20:3, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận mới 3 cổ phiếu, thời gian dự kiến cũng trong quý II/2021, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu FPT tăng 600 đồng lên 77.700 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc