“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm

Giới trẻ 04/12/2018 - 15:37

“Công chúa Disney” một thời hóa “gái hư” Lindsay Lohan vừa trở lại Showbiz với chia sẻ rằng, cô là “một người tốt” bị truyền thông “vùi dập”.

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 1

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 2

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 3

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 4

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 5

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 6

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 7

“Gái hư” Lindsay Lohan tái xuất với hình ảnh Công chúa Disney gợi cảm - ảnh 8