Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn"

17/11/2018 - 10:41 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 1
Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 2

Tài năng không có thì đừng thể hiện nhé cô gái.

Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 3
Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 4

Cao quá, em xin bỏ cuộc.

Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 5
Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 6

Tưởng gì, chống đẩy một tay... em không làm được.

Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 7
Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 8

Không đơn giản như mình nghĩ đâu cô gái.

Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 9
Gái xinh và những pha tai nạn "thốn tận rốn" - 10

Cuối cùng thì em cũng tới đích.