Gắn sao tiêu chuẩn Việt Nam cho các trường đại học trong khu vực

Giáo dục 19/08/2020 - 09:42

Lần đầu tiên Việt Nam có bộ tiêu chí hệ thống xếp hạng đối sánh và kết quả xếp hạng đối sánh, gắn sao lần đầu tiên cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN cũng đã được công bố.

Gắn sao tiêu chuẩn Việt Nam cho các trường đại học trong khu vực - ảnh 1 Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên “University Performance Metrics” (UPM) tiếp cận theo xu hướng đối sánh và gắn sao. Theo đó, các trường đại học có thành tích gần nhau được xếp cùng một nhóm và gắn từ 1-5 sao. Trên cơ sở lõi xếp hạng truyền thống, UPM phát triển thêm các tiêu chí đặc trưng của đại học trong kỷ nguyên 4.0.

Cụ thể, hệ thống UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1.000 điểm. Tám nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%)./.

Thanh Trà (Vietnam+)